હિન્દી કે બારે મેં વિભિન્ન વિચારોં

હિંદી બહુજન ભાષા હૈ, ઇસલિયે પ્રત્યેક વ્યક્તિ કો, પ્રત્યેક ભારતવાસી કો ઇસે સીખના ચાહિએ.
સભી ભારતીયોં અપને રાજ્ય કી ભાષા કે માધ્યમ મેં ભાષા લિપિ કનવર્ટર સે હિન્દી સીખ સકતે હૈં.
જો લોગ અંગ્રેજી બોલતે હૈં વો IASTરોમન લિપિ મેં હિંદી સીખ સકતે હૈં.પઢ સકતે હૈં.

ગૈર હિંદી ભારતીય ભાષી રાજ્યોં, ભાષા લિપિ કનવર્ટર કે માધ્યમ સે અપને રાજ્ય કી ભાષા મેં યા રોમન લિપિ મેં હિન્દી સીખ સકતે હૈં.ઇસ તરહ સભી ભારતીય રાજ્યોં મેં  હિન્દી રાજ્યોં કી તરહ દો ભાષા લિપિ સૂત્ર (ફાર્મૂલા) હોગા.

સમસ્ત ભારતીય ભાષાઓં કે લિએ યદિ કોઈ એક લિપિ આવશ્યક હો તો વહ સરલ ગુજરાતી લિપિ હી હો સકતી હૈ.

હમ ભારત કી સરલ રાષ્ટ્રીય ભાષા લિપિ કે લિએ એક સંઘ કી સ્થાપના ક્યોં ન કરે?

સરલ હિંદી ગુજરાતી લિપિ મે હી ભારત કી રાષ્ટ્રભાષા હો સકતી હૈ.
સરલ હિંદી કા કામ દેશ કા કામ હૈ, સમૂચે રાષ્ટ્રનિર્માણ કા પ્રશ્ન હૈ.

રાજ્યભાષા હિંદી કા કિસી ક્ષેત્રીય ભાષા સે કોઈ સંઘર્ષ નહીં હૈ.
રાષ્ટ્રીય એકતા કી કડ઼ી સરલ હિંદી હી જોડ઼ સકતી હૈ.
સરલ હિંદી કો તુરંત શિક્ષા કા માધ્યમ બનાઇયે.
દેશ કો એક સૂત્ર મેં બાઁધે રખને કે લિએ એક સરલ ભાષા કી આવશ્યકતા હૈ.
ઇસ વિશાલ પ્રદેશ કે હર ભાગ મેં શિક્ષિત-અશિક્ષિત, નાગરિક ઔર ગ્રામીણ સભી સરલ હિંદી કો સમઝતે હૈં.
યદિ પક્ષપાત કી દૃષ્ટિ સે ન દેખા જાયે તો ઉર્દૂ ભી હિંદી કા હી એક રૂપ હૈ.
યહ કૈસે સંભવ હો સકતા હૈ કિ અંગ્રેજી ભાષા સમસ્ત ભારત કી માતૃભાષા કે સમાન હો જાયે.
ભારતીય એકતા કે લક્ષ્ય કા સાધન સરલ હિંદી ભાષા કા પ્રચાર હૈ.
સમાજ ઔર રાષ્ટ્ર કી ભાવનાઓં કો પરિમાર્જિત કરને વાલા સાહિત્ય હી સચ્ચા સાહિત્ય હૈ.
શિક્ષા કે પ્રસાર કે લિએ નાગરી લિપિ(ગુજરાતી લિપિ) કા સર્વત્ર પ્રચાર આવશ્યક હૈ.
વહી ભાષા જીવિત ઔર જાગ્રત રહ સકતી હૈ જો જનતા કા ઠીક-ઠીક પ્રતિનિધિત્વ કર સકે.
દેવનાગરી/નાગરી ધ્વનિશાસ્ત્ર કી દૃષ્ટિ સે અત્યંત વૈજ્ઞાનિક લિપિ હૈ.
સરલ હિંદી જાનનેવાલા વ્યક્તિ દેશ કે કિસી કોને મેં જાકર અપના કામ ચલા લેતા હૈ.
ભારત કી સારી પ્રાંતીય ભાષાઓં કા દર્જા સમાન હૈ.
ભાષા હી સે હૃદયભાવ જાના જાતા હૈ.
ભાષા વિચાર કી પોશાક હૈ.
દેવનાગરી/નાગરી(ગુજરાતી લિપિ) અક્ષરોં કા કલાત્મક સૌંદર્ય નષ્ટ કરના કહાઁ કી બુદ્ધિમાની હૈ?
જિસ દેશ કો અપની ભાષા ઔર અપને સાહિત્ય કે ગૌરવ કા અનુભવ નહીં હૈ, વહ ઉન્નત નહીં હો સકતા.
સંસ્કૃત સમસ્ત આર્યાવર્ત કી ભાષા હૈ.
સંસ્કૃત ભારતીય સંસ્કૃતિ કી આત્મા હૈ.
ભારતવર્ષ કે લિએ સરલ હિંદી ભાષા હી સર્વસાધરણ કી ભાષા હોને કે ઉપયુક્ત હૈ.
ભાષા કી સમસ્યા કા સમાધાન સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિ સે કરના ગલત હૈ.
પરમાત્મા સે પ્રાર્થના હૈ કિ સરલ હિંદી કા માર્ગ નિષ્કંટક કરેં.
અહિંદી ભાષા-ભાષી પ્રાંતોં કે લોગ ભી સરલતા સે ટૂટી-ફૂટી સરલ હિંદી બોલકર અપના કામ ચલા લેતે હૈં.
વહ હૃદય નહીં હૈ પત્થર હૈ, જિસમેં સ્વદેશ કા પ્યાર નહીં.
સરલ હિંદી હી કે દ્વારા અખિલ ભારત કા રાષ્ટ્રનૈતિક ઐક્ય સુદૃઢ઼ હો સકતા હૈ.
સરલ હિંદી કા શિક્ષણ ભારત મેં અનિવાર્ય હી હોગા.
હિંદી, નાગરી (ગુજરાતી લિપિ) ઔર રાષ્ટ્રીયતા અન્યોન્યાશ્રિત હૈ.
દેશભાષા કી ઉન્નતિ સે હી દેશોન્નતિ હોતી હૈ.
વાણી, સભ્યતા ઔર દેશ કી રક્ષા કરના સચ્ચા ધર્મ યજ્ઞ હૈ.
નિષ્કામ કર્મ હી સર્વોત્તમ કાર્ય હૈ, જો તૃપ્તિ પ્રદાતા હૈ ઔર વ્યક્તિ ઔર સમાજ કી શક્તિ બઢ઼ાતા હૈ.
બચ્ચોં કો વિદેશી લિપિ કી શિક્ષા દેના ઉનકો રાષ્ટ્ર કે સચ્ચે પ્રેમ સે વંચિત કરના હૈ.
સરલ ભાષા ઔર રાષ્ટ્ર મેં બડ઼ા ઘનિષ્ટ સંબંધ હૈ.
અગર ઉર્દૂવાલોં કી નીતિ હિંદી કે બહિષ્કાર કી ન હોતી તો આજ લિપિ કે સિવા દોનોં મેં કોઈ ભેદ ન પાયા જાતા.
સરલ હિંદી ભાષા કી ઉન્નતિ કા અર્થ હૈ રાષ્ટ્ર ઔર જાતિ કી ઉન્નતિ.
અખિલ ભારત કે પરસ્પર વ્યવહાર કે લિયે ઐસી સરલ ભાષા કી આવશ્યકતા હૈ જિસે જનતા કા અધિકતમ ભાગ પહલે સે હી જાનતા સમઝતા હૈ.
ભાષા રાષ્ટ્રીય શરીર કી આત્મા હૈ.
ભારતવર્ષ મેં સભી વિદ્યાએઁ સમ્મિલિત પરિવાર કે સમાન પારસ્પરિક સદ્ભાવ લેકર રહતી આઈ હૈં.
રાષ્ટ્ર કા પ્રેમ, રાષ્ટ્ર કે ભિન્ન-ભિન્ન લોગોં કા પ્રેમ ઔર સરલ રાષ્ટ્રભાષા કા પ્રેમ, ઇસમેં કુછ ભી ફર્ક નહીં  હૈ.
દેવનાગરી/નાગરી (ગુજરાતી લિપિ) લિપિ કી વૈજ્ઞાનિકતા સ્વયં સિદ્ધ હૈ.
કિસી રાષ્ટ્ર કી રાજભાષા વહી ભાષા હો સકતી હૈ જિસે ઉસકે અધિકાધિક નિવાસી સમઝ સકે.
સંસ્કૃત ભાષા ઉસ સમુદ્ર જલરાશિ કી તરહ હૈ જિસમેં અનેક નદિયાઁ મિલી હોં.
સરલ ભાષા દેશ કી એકતા કા પ્રધાન સાધન હૈ.
હિંદી પ્રાંતીય ભાષા નહીં બલ્કિ વહ બહુજન અંત:પ્રાંતીય રાષ્ટ્રીય ભાષા હૈ.
વિશ્વ કી કોઈ ભી લિપિ અપને વર્તમાન રૂપ મેં દેવનાગરી /નાગરી લિપિ કે સમાન નહીં.
ભાષા કી એકતા જાતિ કી એકતા કો કાયમ રખતી હૈ.
જિસ રાષ્ટ્ર કી જો ભાષા હૈ ઉસે હટાકર દૂસરે દેશ કી ભાષા કો સારી જનતા પર નહીં થોપા જા સકતા.
પરાધીનતા કી વિજય સે સ્વાધીનતા કી પરાજય સહસ્રગુના અચ્છી હૈ.
સરલ હિંદી ભાષી હી એક ઐસી ભાષા હૈ જો સભી પ્રાંતોં કી ભાષા હો સકતી હૈ.
જબ હમ સરલ હિંદી કી ચર્ચા કરતે હૈં તો વહ હિંદી સંસ્કૃતિ કા એક પ્રતીક હોતી હૈ.
બિના માતૃભાષા કી ઉન્નતિ કે દેશ કા ગૌરવ કદાપિ વૃદ્ધિ કો પ્રાપ્ત નહીં હો સકતા.
સરલ રાષ્ટ્રભાષા રાષ્ટ્રીયતા કા મુખ્ય અંશ હૈ.
જય જય સરલ રાષ્ટ્રભાષા જનનિ| જયતિ જય જય ગુણ ઉજાગર રાષ્ટ્રમંગલકરનિ.
સરલ હિંદી હમારી હિંદૂ સંસ્કૃતિ કી વાણી હી તો હૈ.
કોઈ કૌમ અપની જબાન કે બગૈર અચ્છી તાલીમ નહીં હાસિલ કર સકતી.
હિંદી ઔર ઉર્દૂ મેં ઝગડ઼ને કી બાત હી નહીં હૈ.
હમારી સરલ રાષ્ટ્રભાષા કા મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાષ્ટ્રીયતા કા દૃઢ઼ નિર્માણ હૈ.
જિસ શિક્ષા સે સ્વાભિમાન કી વૃત્તિ જાગ્રત નહીં હોતી વહ શિક્ષા કિસી કામ કી નહીં.
સરલ હિંદી વિશ્વ કી મહાન ભાષા હૈ.
રાષ્ટ્રીય એકતા કે લિયે એક ભાષા સે કહીં બઢ઼કર આવશ્યક એક લિપિ કા પ્રચાર હોના હૈ.
હિંદી ઉર્દૂ કે નામ કો દૂર કીજિએ એક સરલ ભાષા બનાઇએ. સબકો ઇસકે લિએ તૈયાર કીજિએ.
હિંદી ભાષા ઔર હિંદી સાહિત્ય કો સર્વાંગસુંદર સરલ બનાના હમારા કર્ત્તવ્ય હૈ.
ભાષા કે ઉત્થાન મેં એક સરલ ભાષા કા હોના આવશ્યક હૈ. ઇસલિયે સરલ હિંદી સબકી સાઝા ભાષા હૈ
યદિ સ્વદેશાભિમાન સીખના હૈ તો મછલી સે, જો સ્વદેશ (પાની) કે લિયે તડ઼પ તડ઼પ કર જાન દે દેતી હૈ.
યદિ લિપિ કા બખેડ઼ા હટ જાયે તો હિંદી ઉર્દૂ મેં કોઈ વિવાદ હી ન રહે.
ભારત સરસ્વતી કા મુખ સંસ્કૃત હૈ.
સરલ હિંદી  લિપિમેં હમ લિખેં પઢ઼ેં, હિંદી હી બોલેં.
ક્યા સંસાર મેં કહીં કા ભી આપ એક દૃષ્ટાંત ઉદ્ધૃત કર સકતે હૈં જહાઁ બાલકોં કી શિક્ષા વિદેશી ભાષાઓં દ્વારા હોતી હો.
બઁગલા વર્ણમાલા કી જાઁચ સે માલૂમ હોતા હૈ કિ દેવનાગરી લિપિ સે નિકલી હૈ ઔર ઇસી કા સીધા સાદા રૂપ હૈ.
સરલ રાષ્ટ્રભાષા કે બિના રાષ્ટ્ર ગૂઁગા હૈ.
મનુષ્ય સદા અપની માતૃભાષા મેં હી વિચાર કરતા હૈ. ઇસલિયે અપની ભાષા સીખને મેં જો સુગમતા હોતી હૈ દૂસરી ભાષા મેં હમકો વહ સુગમતા નહીં હો સકતી.
યદિ હમ અંગ્રેજી દૂસરી ભાષા કે સમાન પઢ઼ેં તો હમારે જ્ઞાન કી અધિક વૃદ્ધિ હો સકતી હૈ.
આપ જિસ તરહ બોલતે હૈં, બાતચીત કરતે હૈં, ઉસી તરહ લિખા ભી કીજિએ. ભાષા બનાવટી ન હોની ચાહિએ.
ભાષા હી રાષ્ટ્ર કા જીવન હૈ.
હૃદય કી કોઈ ભાષા નહીં હૈ, હૃદય-હૃદય સે બાતચીત કરતા હૈ.
બિના માતૃભાષા કી ઉન્નતિ કે દેશ કા ગૌરવ કદાપિ વૃદ્ધિ કો પ્રાપ્ત નહીં હો સકતા.
સરલ હિંદી સંસ્કૃત કી બેટિયોં મેં સબસે અચ્છી ઔર શિરોમણિ હૈ.
ઉર્દૂ ઔર હિંદી દોનોં કો મિલા દો, અલગ-અલગ નામ નહીં હોના ચાહિએ.
વાણી, સભ્યતા ઔર દેશ કી રક્ષા કરના સચ્ચા યજ્ઞ હૈ.
મનુષ્ય સદા અપની ભાતૃભાષા મેં હી વિચાર કરતા હૈ.
હિંદી ઔર ઉર્દૂ એક હી ભાષા કે દો રૂપ હૈં ઔર દોનોં રૂપોં મેં બહુત સાહિત્ય હૈ.
રાષ્ટ્રીય એકતા કે લિયે હમેં પ્રાંતીયતા કી ભાવના ત્યાગકર સભી પ્રાંતીય ભાષાઓં કે લિએ એક લિપિ સરલ નાગરી(ગુજરાતી લિપિ) અપના લેની ચાહિયે.

Advertisements

10 thoughts on “હિન્દી કે બારે મેં વિભિન્ન વિચારોં

 1. Devanagari lipi ek aisi lipi hay jo duniya ki sab bhasha o ke liye sarvottam
  lipi mani ja shakati hay. sabhi Bhasha o ke liye Devanagari Alphabet ka istemal karana chahiye. inake vividh pahelu o ke bare me janane se ye purn pratit ho
  shakata hay. Shabd ke shuddh uchcharan ke liye inki upyogita avval darajje ki hay. Eng.ki likhavat Dev. lipi me likhake dekhiye to patta chalega ki likhavat
  kitani zaldi se hoti hay evam shyahi ki bachat bhi 40 % 65 % tak hoti hay.

  shiro rekha hone ke karan kore panne par bhi Axar samantar rekha me likhe ja shakte hay.bahot se Axaro me lamb rekha hone ke karan axar spasht evam keligraphy friendly likhavat ho shakati hay. Dev. ki likhavat me shiro rekha par najar zadpse gumakar ise zald se padne me sahayak hay. Dev. ki aneko khubiyo par hamane gaur nahi kiya hay. lipikar ne bade chatury se inaki rachana ki hay.
  Is lekhak ne abhi tak 9 lipiya banai hay. is tajurbe se mera ye kahena hay ki Dev. lipi ke lipikar ne yah lipi banane me unake sampurn chaturya ka parichay diya
  hay. Matrae, Ardh axar evam Yugmaxar banakar to unhone lipi ko utkeushtata pradan ki hay !! Dev. lipi ki aneko khubiya hay. inke bare me evam Sanskrit bhasha ki mahanta ke bare me ek alag Article likha ja shakata hay.Halaki may Gujarati bhashi hu. Pahele Gujarati bhi Dev. me likhi jati thi. mera yah manana
  hay ki gujarati valo ne Dev.me likhana chodkar bahut badi galati ki hay. at: mera
  kahena he hay ki Hindi hi nahi Bharat ki sabhi bhasha o ko Devanagari lipi me
  likhana chahiye kyoki sabhi bhasha o me Sanskrit ke 80 % tak Shabd (words)
  shamil hay. jisase bhasha o ke zagade bhi mit sakate hay. Sanskrit ki lipi shabhi bharati o ko kikhani sugam padegi.
  ( summary from my copyrighted article )

  Is lekhak ne Devanagari saralta se likhai ja shake aisa layout evam fonts banaye hay. Jisaki ek hi font file Hindi, Sanskrit, Bhojpuri, Marathi, Nepali, Madheshi, evam sabhi Devanagari releted bhasha o ko likhane me upyogi hay.

  Is lekhak ne Gujarati evam Devanagari saralta se likhai ja shake aisa layout evam fonts banaye hay. Jisaki ek hi font file Hindi, Sanskrit, Bhojpuri, Marathi, Nepali, Madheshi, Kurux, Brij bhasha, Avadhi,
  evam sabhi Devanagari releted bhasha o ko likhane me upyogi hay. But sorry to say inake anurup unicode nahi milate hay.

  THanks
  देवनागरी >>દેવનાગરી >>Devanaagaree

  Young generation may write Hindi in Roman script!

 2. Darek Bhasha o mate Devanagari lipi no upayaog karavo joie. English mate pan. English no ek paragraph Devanagari ma lakhi jovathi khyal aavashe ke ketelu zadap thi lakhi shakay chhe. biju e ke shahi ni 40 % thi 65 % jetali bachat thay chhe. Darek Bharatiy bhasha o na jankar e vanchi shake chhe. Darek Bharatiy bhasha o ma Sanskrit bhasha na 70 % thi vadhu shabdo hovathi badhi bhasha o nu aadanpradan saralata thi thai shake chhe. Aa lakhanare Devanagari saralata thi lakhi shakay eva fonts no layout banavyo chhe. Jena Hindi ane Sanskrit banne mate chale evi rite banavava ma aavyo chhe. Uprant e Marathi, Bhojpuri, Kumauni, Gharwali, Phadi Nepali Tamaj Uttar bhartiy badhi bhasha o lakhava mate upayogi chhe.Etymological evidences me ekatha karya chhe je evu batave chhe ke Sanskrit ex- univershal bhasha hati.(mari pase વ્યુત્પત્તિ પુરાવાઓ છે કે સંસ્કૃત ભાષા ભૂતપૂર્વ સાર્વત્રિક ભાષા હતો.) mane lage chhe ke sanskrit ni lakhavani Devanagari lipi duniya ni darek bhasha o mate sampurn rite yogya chhe. (Me atyar sudhi nav lipi o banavi chhe. chelli lipi Devanagari jem upar liti vali banavi chhe.) Devanagari lipi ni khubi o vishe ek alag Article lakhavu pade. (Lakhyu chhe)..Gujarati saralata thi lakhi shakay evu ek layout banavi eni font file banavi chhe. jena thi Gujarat vidhyapith ni jodani anusar lakhi shakay chhe. Matra lagavine lakhi shakay chhe. QWERTY key board na axaro pramane normaly 77 % Axaro same chhe. Shift thi 51 % Axaro saman lakhi shakata hova thi Key yaad rakhavi saral pade chhe. (But this is summary)

  Thanks.
  देवनागरी >>દેવનાગરી

 3. हिन्दी और गुजरातीमें लिखनी क्यों?
  कमप्युटरके जरिये हिंदी लिखनी बहोत ही आसान है।
  अगर आपको मेरी हिंदी पसंद आई तो उसका यश हमारे हिंदीके शिक्षकको जाता है।
  जो यु.पी के थे नाम था” मिश्रा सर”। उनके हिसाबसे मैं शैतान ‘लडकी’ थी।
  फिरभी उन्हे मैं पसंद थी। आप जान गये होंगे क्योंकी मैं पढनेमें तेज थी।
  हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है जिसका मुझे फक्र है ।

  હિન્દી ઔર ગુજરાતીમેં લિખની ક્યોં?
  કમપ્યુટરકે જરિયે હિંદી લિખની બહોત હી આસાન હૈ|
  અગર આપકો મેરી હિંદી પસંદ આઈ તો ઉસકા યશ હમારે હિંદીકે શિક્ષકકો જાતા હૈ|
  જો યુ.પી કે થે નામ થા” મિશ્રા સર”| ઉનકે હિસાબસે મૈં શૈતાન ‘લડકી’ થી|
  ફિરભી ઉન્હે મૈં પસંદ થી| આપ જાન ગયે હોંગે ક્યોંકી મૈં પઢનેમેં તેજ થી|
  હિંદી હમારી રાષ્ટ્ર ભાષા હૈ જિસકા મુઝે ફક્ર હૈ |

  આપકી તરહ મેરી માતૃભાષા ગુજરાતી હૈ.હમ હિન્દી શીખતે હૈ,જાનતે હૈ લેકિન ગુજરાતી લિપિ ઔર ભાષા દુસરો કો નહિ શિખા સકતે ક્યોં ?

  ભારત કી સરલ આસાન લિપિ મેં હિન્દી લિખને કી કોશિશ કરો……………….ક્ષૈતિજ લાઇનોં કો અલવિદા !…..યદિ આપ અંગ્રેજી મેં હિન્દી લિખ સકતે હો તો ક્યોં નહીં ગુજરાતી મેં?ગુજરાતી લિપિ વો લિપિ હૈં જિસમેં હિંદી આસાની સે ક્ષૈતિજ લાઇનોં કે બિના લિખી જાતી હૈં! વો હિંદી કા સરલ રૂપ હૈં ઔર લિખ ને મૈં આસન હૈં !

  अस्वीकृत | Reply | Quick Edit | सम्पादन | History | Spam | Trash

  Please visit

  http://www.pravinash.wordpress.com
  ..

 4. मोड़ी लिपि के बारे में क्या ख्याल है बन्धुवर?
  Thanks.

  મોડ઼ી લિપિ કે બારે મેં ક્યા ખ્યાલ હૈ બન્ધુવર?

  મોડી઼ ઉસ લિપિ કા નામ હૈ જિસકા પ્રયોગ સન ૧૯૫૦ તક મહારાષ્ટ્ર કી પ્રમુખ ભાષા મરાઠી કો લિખને કે લિયે કિયા જાતા થા| ઽમોડ઼ીઽ શબ્દ કા ઉદ્ગમ ફારસી કે શબ્દ શિકસ્ત કે અનુવાદ સે હુઆ હૈ જિસકા અર્થ હોતા હૈ ઽતોડ઼ના યા મોડ઼નાઽ હૈ|
  ઇસ લિપિ કે વિકાસ કે સંબંધ મે કઈ સિદ્ધાંત પ્રચલિત હૈં| ઉનમેં સે સિદ્ધાંત હૈ કિ ઇસે હેમાદપંત (યા હેમાદ્રી પંડિત) ને મહાદેવ યાદવ ઔર રામદેવ યાદવ કે શાસન કે દૌરાન (૧૨૬૦-૧૩૦૯) વિકસિત કિયા થા| એક અન્ય સિદ્ધાંત કે અનુસાર હેમાદપંત ઇસે શ્રીલંકા સે લાયે થે|
  મોડી઼ લિપિ કા મુદ્રણ દેવનાગરી લિપિ કી તુલના મેં અધિક જટિલ હૈ ઇસલિએ ઇસકા પ્રયોગ ૧૯૫૦ મે આધિકારિક રૂપ સે બંદ કર દિયા ગયા ઔર તબ સે આજ તક મરાઠી ભાષા કે મુદ્રણ કે લિએ સિર્ફ દેવનાગરી લિપિ કા હી પ્રયોગ કિયા જાતા હૈ|
  કુછ ભાષાવિદોં ને હાલ હી મેં પુણે મે ઇસ લિપિ કો પુનર્જીવિત કરને કી કોશિશ કી શુરુઆત કી હૈ|

 5. ગુજરાતી મેં લિખના ઉતના આસાન નહીં હૈ. દેવનાગરી કી વર્તમાન હિન્દી લિપિ સે આપકો ક્યાં પરેશાની હૈ.
  Thanks

  દેવનાગરી કી વર્તમાન નાગરી લિપિ( ગુજરાતી )હૈ.ગુગ્લ્સ પે એ દોનોં લિખને મેં આસાન હૈ.ગુજરાતી લિપિ વો લિપિ હૈં જિસમેં હિંદી આસાની સે ક્ષૈતિજ લાઇનોં કે બિના લિખી જાતી હૈં! વો હિંદી કા સરલ રૂપ હૈં ઔર લિખ ને મૈં આસન હૈં !

 6. मैं गुजराती लिपि से परिचित तो हूं, लेकिन उसका अभ्यास नहीं। गुजराती भाषा हिंदी से बहुत भिन्न नही हैं, अतः उसे समझ सकता हूं ऐसा मेरा अनुमान है। चूंकि यह लेख हिंदी भाषा एवं गुजराति लिपि में है, इसलिए इसे पढ पाना और समझ लेना कठिन नहीं रहा। आपके विचारों से काफ़ी हद तक सहमत हूं। अंगरेजी देशज भाषाओं पर क्यों हावी है इसे समझना कठिन नहीं है। उसकी मैं विस्तार से चर्चा यहां पर नहीं कर सकता। संक्षेप में यही कहना पर्याप्त है कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था जिन के हाथ में है वे अंगरेजी के बल पर ही अपने गढ़/किले में मजबूती से टिके हैं। अंगरेजी कमजोर पड़ जाये तो उनकी स्थिति आम जन की सी हो जाएगी। अपने पैर पर कौन उल्हाड़ी मारेगा? अतः अंगरेजी पूरी ताकत से जमी है। – योगेन्द्र जोशी

  મૈં ગુજરાતી લિપિ સે પરિચિત તો હૂં, લેકિન ઉસકા અભ્યાસ નહીં| ગુજરાતી ભાષા હિંદી સે બહુત ભિન્ન નહી હૈં, અતઃ ઉસે સમઝ સકતા હૂં ઐસા મેરા અનુમાન હૈ| ચૂંકિ યહ લેખ હિંદી ભાષા એવં ગુજરાતિ લિપિ મેં હૈ, ઇસલિએ ઇસે પઢ પાના ઔર સમઝ લેના કઠિન નહીં રહા| આપકે વિચારોં સે કાફ઼ી હદ તક સહમત હૂં| અંગરેજી દેશજ ભાષાઓં પર ક્યોં હાવી હૈ ઇસે સમઝના કઠિન નહીં હૈ| ઉસકી મૈં વિસ્તાર સે ચર્ચા યહાં પર નહીં કર સકતા| સંક્ષેપ મેં યહી કહના પર્યાપ્ત હૈ કિ દેશ કી પ્રશાસનિક વ્યવસ્થા જિન કે હાથ મેં હૈ વે અંગરેજી કે બલ પર હી અપને ગઢ઼/કિલે મેં મજબૂતી સે ટિકે હૈં| અંગરેજી કમજોર પડ઼ જાયે તો ઉનકી સ્થિતિ આમ જન કી સી હો જાએગી| અપને પૈર પર કૌન ઉલ્હાડ઼ી મારેગા? અતઃ અંગરેજી પૂરી તાકત સે જમી હૈ| – યોગેન્દ્ર જોશી

  Thanks.

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s