રોમન લિપિ કે શિકંજે મેં સિસકતી હિંદી …..

સરલતા ઔર સહજતા કે નામ પર હિંદી કો રોમન લિપિ મેં લિખને કા ષડયંત્ર રચા જા રહા હૈ. હિંદી કો રોમન લિપિ મેં લિખના અવૈજ્ઞાનિક હી નહી બલ્કિ અંગ-ભંગ ઔર બલાત્કાર કરને જૈસા ઘિનૌના કર્મ હૈ. રોમન મેં હિંદી , વૈસી હી લગતી હૈ, જૈસે કિસી ભારતીય મહિલા કો સાડી  કે સ્થાન પર ચોલી ઔર મિની સ્કર્ટ પહના દેં . રોમન લિપિ કે 27 અક્ષર હિંદી કી સમસ્ત ધ્વનિયોં કો લિખને મેં સક્ષમ નહી હૈ. વૈસે ભાષા વૈજ્ઞાનિકોં ને હિંદી ધ્વનિયોં કે લિપિ ચિહ્ન બના લિએ હૈં ,પરંતુ આમ આદમી ઉન્હેં નહી જાનતા હૈ. N કે કે માધ્યમ સે હમ ન કા ઉચ્ચારણ કરતે હૈં, પરંતુ ઙ, ઞ, ણ કો લિખને કે લિએ ભી N કા હી પ્રયોગ કરતે હૈં. જિસસે ઇનકા ઉચ્ચારણ ભી ન હો જાતા હૈ.રોમન મેં ગડબડ લિખને જાઓ તો ગડબડ હો જાતા હૈ. ડ, ઢ, ઋ ળ ષ ધ્વનિયોં કી હત્યા હો જાતી હૈ. T કે કારણ તમસ, ટમસ બોલા જાતા હૈ. મિશ્ર, મિશ્રા તથા સિંહ ,સિન્હા બન ગએ . બેચારે !રામ રામા તથા કૃષ્ણ કૃષ્ણા હોગએ. લાર્ડ મૈકાલે તો થે હી, જિનકી કૃપા સે ભગવાન જગન્નાથ, લાર્ડ જગન્નાથ હો ગએ!
રોમન મેં A કા ઉચ્ચારણ કહીં અ, આ, તથા એ હોતા હૈ. BHARAT લિખને પર ઉસકા ઉચ્ચારણ ભારત્, ભરત, ભરાત, ભેરત, ભારટ, ભારાટ, ભેરટ, ભેરેટ, ભરેટ, ભી હો સકતા હૈ. રોમન જબ ભારત કી મટ્ટી પલીદ કર સકતી હે તો ભારતીયોં કે ક્યા હાલ કરેગી ? ભારતીય ભાષાઓં કે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કે લિએ દેવનાગરી લિપિ હી સર્વોત્તમ હૈ. અપની ભાષા ઔર સંસ્કૃતિ કા સંરક્ષણ કરના દેશ કી સીમાઓં કી રક્ષા કરને સે કમ નહી હૈ. હમેં વિકૃત હોતી હુઈ હિંદી કો બચાના હૈ. દેશ કી ભાષાએઁ સ્વતંત્ર રહને કી પ્રેરણા દેતી હૈ ઔર વિદેશી ભાષા હમેં માનસિક ગુલામી કી ઔર લે જાતી હૈ . અઁગ્રેજી ઔર રોમન લિપિ વિદેશી વ્યાપાર કે લિએ તો ઠીક હૈ ,પરંતુ દેશ કે વિકાસ કે લિએ તો હિંદી ઔર ભારતીય ભાષાએઁ તથા લિપિયાઁ અત્યાવશ્યક હૈ. આપકા યોગદાન હિંદી ચાહતી હૈ. યહ એક રાષ્ટ્રીય કર્તવ્ય હૈ.

આલેખ લેખક ‌: મોહન રાવલ

ટિપ્પણી:   IAST પ્રણાલી મેં ઔર આસાન ગુજરાતી લિપિ મેં હિન્દી લિખેં.

IAST SCRIPT:
તમસ, ટમસ
tamasa, ṭamasa
મિશ્ર, મિશ્રા
miśra, miśrā
સિંહ ,સિન્હા
siṁha ,sinhā
રામ, રામા 
rāma, rāmā
કૃષ્ણ કૃષ્ણા
kṛṣṇa,kṛṣṇā
લાર્ડ  જગન્નાથ  
lārḍa jagannātha
ભારત
bhārata,
 
ભારત્, ભરત, ભરાત, ભેરત, ભારટ, ભારાટ, ભેરટ, ભેરેટ, ભરેટ, ભારત

bhārat, bharata, bharāta, bherata, bhāraṭa, bhārāṭa, bheraṭa, bhereṭa, bhareṭa, bhārata

રમ,રમા,રામા,રામ રમાં,રૅમ,રમૅ,રાંમ=rama

rama,ramā,rāmā,rāma ramāṁ,ræma,ramæ,rāṁma=rama

http://en.wikipedia.org/wiki/IAST

Advertisements

One thought on “રોમન લિપિ કે શિકંજે મેં સિસકતી હિંદી …..

 1. મીત્ર,

  આપને હીન્દીકો રોમન લીપીમેં ન લીખનેકા અનુરોધ કીયા…ધન્યવાદ.. મગર હમેં સોચના ચાહીયે કી ક્યોં લોગ હીન્દીકો રોમન લીપીમેં લીખના પસંદ કરતે હૈં ? સીનેમાજગત બહુત બડા હૈ. પ્રાય: વહાં સબસે જ્યાદા રોમનાઈઝ્ડ હીન્દી લીપીકા પ્રચલન હૈ. સીનેમાકે પોસ્ટર્સ, ગીત વગૈરહ, મોબાઈલકે એસેમેસ સબ રોમનાઈઝ્ડ હીન્દી લીપીમેં લીખે જાતે હૈ. ઔર વહાંસે ઉચ્ચારણકી ગરબડી શુરુ હો જાતી હૈ રામા, લક્ષ્મણા, યોગા, મીશ્રા, સીન્હા વગૈરહ..

  ગુજરાતીયોંને ન સીર્ફ લીપીકો સરલ કીયા; અબ બીસ સાલસે યહાં ગુજરાતમેં નયા આંદોલન ચલ રહા હૈ. ‘જોડણીસુધાર’-Spelling Reform કે નામસે. ૧૯૯૯મેં ગુજરાતકે ‘ઉંઝા’ નગરમેં એક ‘જોડણીપરીષદ’ બુલાઈ ગઈ. કરીબ ૩૦૦ સદસ્ય આયે થે. ઉસમેં ભાષાવીજ્ઞાની, આચાર્ય–પ્રાચાર્ય, તંત્રી, લેખક, કવી, શીક્ષક સભી પ્રકારકે ભાષારસીક મહાનુભાવ ઉપસ્થી થે. દો દીન બહસ ચલી. બહુતસે સુધાર કરનેકી માંગ થી; ફીર ભી વીદ્વાનોંને એક હી બાતકો મંજુર કીયા. વહ યહ કી, ‘હમારી ગુજરાતી લીખાવટમેં હમ દો ‘ઈ’ ઔર દો ‘ઉ’કા ઈસ્તેમાલ કરતે હૈં (હીન્દી કી તરહ). પરીષદને તય કીયા કી ‘‘આજસે હમ સબ હમારી લીખાવટમેં એક હી ‘ઈ’ ઔર એક હી ‘ઉ’ કા ઈસ્તેમાલ કરેંગે.’’ (જૈસે યહ કૉમેન્ટ લીખનેમેં મૈને કીયા ગયા હૈ.)

  બાદ મેં ક્યા ક્યા હુઆ યહ બાતેં બડી રોમાંચક હૈ જો મૈં યહ શની–રવી છુટ્ટીકે દીનોંમે સવીસ્તર લીખુંગા..
  એક દીન હમારા હી હૈ…
  ધન્યવાદ..
  ઉત્તમ ગજ્જર..સુરત.. uttamgajjar@gmail.com

  Thanks for your opinion.
  લક્ષ્મણ
  યોગ
  લક્ષ્મણા
  યોગા
  lakṣmaṇa
  yoga
  lakṣmaṇā
  yogā

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s