કહાવતેં(Proverbs)

1-દોસ્તી…..

જબ મૈં અકેલા હોતા હૂઁ

કિતને પાસ હોતે હૈં મેરે દોસ્ત,

જબ મૈં ઉનકે સાથ હોતા હૂઁ,

કિતની દૂર હોતે હૈં વે.

2-આઁખેં

જિન આઁખોં કે લિએ તુમ તરસ રહે હો………
અબ સુનો ……….
જિન આઁખોં મેં તુમ સ્વયં કો દેખતે હો
વે આઁખેં હૈં ક્યોંકિ વે તુમ્હેં દેખતી હૈં.

3-પ્યાર

 પ્યાર નામ હૈ બસ
કુછ પલ કે આકર્ષણ કા,
પ્યાર નામ હૈ
સહૂલિયત કા,
આદમી કો તલાશ હૈ બસ ,
કુછ પલ કે પ્યાર કી.

4-પરિન્દા

ડાલી પર બૈઠા પરિન્દા ડાલી કિ કમજોરી યા ઉસકે હિલને સે નહી ડરતા હૈ.

ક્યોકી ઉસકો ડાલી પર નહી અપને પંખો પર વિશવાસ હોતા હૈ.

Advertisements

2 thoughts on “કહાવતેં(Proverbs)

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s