ભવિષ્ય કી ઊર્જા

કૃપયા લિંક પર ક્લિક કરેં……

http://www.youtube.com/watch?v=5RehT-Do9bs&feature=related

http://www.bloomenergy.com/newsroom/videos/

યે હૈ બ્લૂમ બૉક્સ એનેર્જી જેનરેટર —
અબ તક હમ લોગો ને ઇલેક્ટ્રીસિટી ઉત્પન કરને વાલે અનેક જેનરેટર કે બારે મેં સુના હોગા ઔર દેખા ભી હોગા. સામાન્ય રૂપ સે પ્રોયોગ હોને વાલે જેનરેટર મેં ડીજલ,પટ્રોલ ઔર કેરોસિન પ્રયોગ હોતા હૈ . લેકિન હાલ હી મેં અમેરિકા મેં રહને વાલે ભારતીય મૂલ કે વૈજ્ઞાનિક શ્રી કે આર શ્રીધર ને બ્લૂમ બૉક્સ નામક સ્વચ્છ એનેર્જી પૈદા કરને વાલે જેનરેટર કો બનાયા હૈ. યે જેનરેટર હર પ્રકાર કે ઈંધન કા ઇસ્તેમાલ કરકે એનેર્જી ઉત્પન કરતા હૈ. શ્રીધર જી કા કહના હૈ કિ યે બ્લૂમ બૉક્સ બડ઼ે બડ઼ે પૉવર પ્લાંટો કિ જગહ સ્થાનીય સ્તર પર ભી એનેર્જી પૈદા કરતા હૈ. અમેરિકા કિ કઈ બડ઼ી કંપનિયા ઇસકા ઉપયોગ કર રહી હૈ. જિનમે પ્રમુખ રૂપ સે ગૂગલ,ઇ વે ,વાલમાર્ટ હૈં. ઉન્હોને અનુમાન લગયા હૈ કિ આને વાલે ૫ સે ૧૦ વર્ષો મેં ઇસકો ઉપયોગ ઘરો મેં ભી આસાની સે હો સકેગા. ઇસકી ખ઼ાસ બાત યે હૈ કિ તીન યા ચાર ઘર મિલકર એક બ્લૂમ બૉક્સ કા ઉપયોગ કર સકતે હૈં.
બડ઼ે આકાર કા બ્લૂમ બૉક્સ જિનકા ઉપયોગ બડ઼ી બડ઼ી કંપનિયોં મેં કિયા જાતા હૈ કિ કીમત $૭૦૦૦૦૦ સે $૮૦૦૦૦૦ તક હૈ જબકિ શ્રીધર જી કા કહના હૈ કિ ઘરો મેં પ્રોયોગ હોને વાલે બ્લૂમ બૉક્સ કો $૩૦૦૦ તક કી કીમત મેં ઉપલબ્ધ કરાયા જા સકેગા. બ્લૂમ બૉક્સ એનેર્જી સર્વર ફિયૂલ સેલ ઔર એલેક્ટ્રોકેમિકલ સેલ સે મિલકર બના હોતા હૈ. એક ફિયૂલ સેલ મેં એનોડ ,કૈથોડ ઔર ઇલેક્ટ્રો લાઈટ હોતે હૈ. જૈસે હી ઈંધન એનોડ સાઇડ સે બહના શરૂ હોતા હૈ તો ઓક્સીડાંટ કૈથોડ કે સંપર્ક મેં આતા હૈ ઔર ઇસ સે કેમિકલ ક્રિયા હોતી હૈ ઔર એલેક્ટ્રોં ઈંધન સર્કિટ કિ ઔર બહતે હૈ ઔર એનેર્જી ઉત્પન કરતે હૈં૤ ઇસમેં પ્રોયોગ હોને વાલે ઇંધન સેલ મેં પ્રમુખ રૂપ સે મેથાનોલ ફિયૂલ સેલ , હાએડ્રોજન ફિયૂલ સેલ ઔર જિંક એયર બૈટરીજ હૈં. ઇસમેં પ્રયોગ હોને વાલે ઈંધન નાચુરલ ગૈસ , બાયોમાસ ગૈસ, એથેનૉલ હૈ. સાથ હી સાથ પુરાને સમય મેં ઉપયોગ હોને વાલે ઈંધન ભી પ્રયોગ કિયે જા સકતે હૈં. તો અબ દેખના યે હૈ કિ ક્યા યે બ્લૂમ બૉક્સ આમ જનતા કે લિએ બેહતર સાબિત હોગા .આપકી ક્યા રાય હૈ ? હામારે સાથ કમેન્ટ મેં અપની રાય શેયર કીજિયે ….

અગર આપકો ‘સાઇંસ બ્લૉગર્સ અસોસિએશન’ કા યહ પ્રયાસ પસંદ આયા હો, તો કૃપયા ફૉલોઅર બન કર હમારા ઉત્સાહ અવશ્ય બઢ઼ાએઁ.

સાઇંસ બ્‍લૉગર્સ અસોસિએશન ઑફ ઇંડિયા/મનોજ બિજનૌરી

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s