હે મેરે ઘટ મેં બિરાજ તે શ્રી નાથજી

હે મેરે ઘટ મેં બિરાજ તે શ્રી નાથજી યમનાજી શ્રી મહા પ્રભુજી
મેરા મન હૈ ગોકુલ વુંન્દ્રા વન
મેરે મનકે આંગન મેં તુલસી કેરે વન
મેરે પ્રાણ જીવન …….મેરે ઘટ મે

મેરે આતમ કે આંગન મેં શ્રી મહા પ્રભુ જી
મેરી આંખે દીખે ગિરધારી ભરી
મેરા તન મન ગયા જીસકો બારી રે બારી
મેરે શ્યામ મુરારી …….. ..મેરે ઘટ મેં

મુઝે પ્રાણ સે વૈષ્ણવ વ્હાલા
નિત કરતા શ્રી નાથજી કો કાલા વાલા
મૈ ને વલ્લભ પ્રભુ જી કા કિયા હૈ દર્શન
મેરા મોહ લિયા મન…….મેરે ઘટ મેં

મેં તો વિઠલ વર કી હર દિન સેવા કરતા
મેં તો આઠ પહર ઉસકી ઝંખના કરતા
મેં ને ચિત શ્રી નાથજી કે ચરન મેં રખા
જીવન સફલ હુઆ …….હે મેરે ઘટ મે

મુઝે પૃષ્ટિ માર્ગ કેરા સંગ રે લગા
મુઝે ગોર કીર્તન કેરા રંગ રે લગા
મૈને લાલા કી લાલી કેરા રંગ રે માંગા
હીરલા હાથ લગા …….હે મેરે ઘટ મે

ઐસી જીંદગી મેં ફિર તક કભી ન મિલે
બાર બાર માનવ દેહ કભી ન મિલે
ફેરા લખ ચોરાસી કા મેરા સફલ હુઆ
મુઝે મોહન મિલા… હે મેરે ઘટ મે

મેરી અંત સમય કેરી સુનો રે અરજ
લેના શરણ મેં શ્રી જી બાવા દયા રે કરકે
મુઝે બુલાવા યમ કેરા કભી ન આયે
મેરા નાથ બુલાએ .. .હે મેરે ઘટ મે

ગુજરાતી મેં ભજન / હિન્દી અનુવાદ

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s