આજ કા આદમી

પક્કા બેશરમ બન જાઇયે,
ઔર આજ કા આદમી કહાઇયે.

અગર આપ ઈમાનદાર હૈં,
સીધે ઔર સચ્ચે હૈં,
તો દુનયા કી નજરોં મેં આપ,
એકદમ દુધમુહે બચ્ચે હૈં,
દુનિયા સે બહુત દૂર રહ કર
આજ કા આદમી બનને મેં કચ્ચે હૈં.

આજ કા આદમી બનના હો
તો હમસે કુછ નુસ્ખે સીખ લીજિયે
ધોખે કા જાલ બિછા કર
કદમ-કદમ પર તિકડમ કીજિયે.

નુસ્ખા નમ્બર એક-
છોડ દીજિયે સબ વિવેક
અગર આપ કિરાયેદાર હૈ ઔર મક્કાર હૈં,
તો કિરાયે કે ઘર કો અપના હી સમઝિયે,
કિરાયા ફૂટી કૌડી ભી મત દીજિયે,
ઔર મકાન માલિક કો
ચાકૂ-છુરી-પિસ્તૌલ સે દફા કીજિયે.
તબ આપ, આજ કા આદમી બન પાયેંગે,
દુનિયા કો અપના કરિશ્મા દિખાયેંગે
ઔર આદર્શ કિરાયેદાર કહલાયેંગે.

નુસ્ખા નમ્બર દો-
અગર આપ આશુકવિ હો
તો ઇધર-ઉધર સે રચનાયેં બટોર કર
આગે આગે નાચિયે
ઔર તાલિયોં કી ગડગડાહટ મેં
ઝૂમ ઝૂમ કર કવિતા બાઁચિયે
અપના સ્વાગત આપ હી કીજિયે
અપના પરિચય આલ રાઉંડ શૈતાન કે
રૂપ મેં દીજિયે,
આજ કા આદમી યહી તો કરતા હૈ,
બસ ઉઠા-પટક કે પીછે મરતા હૈ.

નુસ્ખા નમ્બર તીન-
બજાઇયે અપની હી બીન,
નેતા બન જાઇયે,
જનતા કો નચાઇયે
ખુદ હી ખાઇયે
ઔર દૂસરોં કો જી ભર કર તરસાઇયે.
ઔર આજ કે આદમી કી લિસ્ટ મેં
અપના નામ પવિત્ર કરવાઇયે,
લક્ષ્મી જી કી ભક્તિ મેં માલા ટરકાઇયે.

નુસ્ખા નમ્બર ચાર-
પિછલગુએ બનાઇયે દો ચાર,
ઔર જેબ મેં એક સંસ્થા રખ લો યાર
ફિર, અંધે કે રેવડી બંટન ન્યાય સે
બને રહો સદાબહાર, સર્વરાકાર
તુમ્હેં ખૂબ સાથ દેંગે
તુમ્હારે ચમચે, કરછુલ ઔર ચાટુકાર.

નુસ્ખા નમ્બર પાઁચ ઔર અન્તિમ
જો સીધા હૈ, નહીં હૈ બંકિમ,
નચાતે રહો સબકો નાચ,
સચ કો હી આને દો આઁચ,
તભી તો મજા કર લોગે,
ગધા હો કર ભી, ઘોડે કા માલ ચર લોગે.
આજ કા આદમી તો કહલાવોગે
ઘર બૈઠે હી દિલ્લી મેં હાજિરી ભરવાવોગે.

(સ્વ. શ્રી હરિપ્રસાદ અવધિયા રચિત વ્યંગાત્મક કવિતા)

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s