કોઈ દીવાના કહતા હૈ,

કોઈ દીવાના કહતા હૈ, કોઈ પાગલ સમઝતા હૈ
કોઈ દીવાના કહતા હૈ, કોઈ પાગલ સમઝતા હૈ
મગર ધરતી કી બેચૈની કો બસ બાદલ સમઝતા હૈ
મૈં તુઝસે દૂર કૈસા હૂઁ , તૂ મુઝસે દૂર કૈસી હૈ
યે તેરા દિલ સમઝતા હૈ યા મેરા દિલ સમઝતા હૈ

મોહબ્બત એક એહસાસોં કી પાવન સી કહાની હૈ
કભી કબીરા દીવાના થા કભી મીરા દીવાની હૈ
યહાઁ સબ લોગ કહતે હૈં, મેરી આંખોં મેં આઁસૂ હૈં
જો તૂ સમઝે તો મોતી હૈ, જો ના સમઝે તો પાની હૈ

સમંદર પીર કા અન્દર હૈ, લેકિન રો નહી સકતા
યહ આઁસૂ પ્યાર કા મોતી હૈ, ઇસકો ખો નહી સકતા
મેરી ચાહત કો દુલ્હન તૂ બના લેના, મગર સુન લે
જો મેરા હો નહી પાયા, વો તેરા હો નહી સકતા

ભ્રમર કોઈ કુમુદુની પર મચલ બૈઠા તો હંગામા
હમારે દિલ મેં કોઈ ખ્વાબ પલ બૈઠા તો હંગામા
અભી તક ડૂબ કર સુનતે થે સબ કિસ્સા મોહબ્બત કા
મૈં કિસ્સે કો હકીક઼ત મેં બદલ બૈઠા તો હંગામા

કુમાર વિશ્વાસ

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s