મુલાક્ષર……..

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
……………………………………………………………………………………………………………………..

A B bh C ch chh D dh E F G gh H I J K kh L M N O

अ ब भ क च छ ड/द ध/ढ़ इ फ ग घ ह ई ज क ख ल म न/ण ऑ

અ બ ભ ક ચ છ ડ/દ ધ /ઢ ઇ ફ ગ ઘ હ ઈ જ ક ખ લ મ ન/ણ ઓ

P ph Q R S sh T th U V W X Y Z

प फ क्यू र स श ट/त ठ/थ उ व व क्ष य झ

પ ફ ક ર સ શ ટ/ત ઠ/થ ઉ વ વ ક્ષ ય ઝ

a aa i ee u oo e ai o au am ah
अ आ इ ई उ ऊ ऐ ऐ ओ औ अं अह
અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ એ ઐ ઓ ઔ અં અઃ

k ka ki kee ku koo ke kai ko kau kam kh
क का कि की कु कू के कै को कौ कं क्ह
ક કા કિ કી કુ કૂ કે કૈ કો કૌ કં કઃ

or

k kâ kā ki kī ku kū ke kai kô ko kau kan kam kh
kât=as in ….cat
kôp=कांप
kāma=કામ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

બાએં હાથ સે….

ડ/ટ…………….ક (k),ફ(ph), ડ (d) , ઠ (th), હ (h), ટ (T), ઢ(dh), થ(th) પ(P), ય(Y) , ખ(kh), ષ(sh)

R/2……… ….. ર(R), ચ (ch),સ(S), શ(sh), અ(A)

c/4…………….ગ (g), ભ (bh),ઝ (Z), જ (J) ણ(N), બ(bh) લ(L), વ(V)

દ …………..દ(D),ઘ(dh),ઘ(gh),ઈ(ee), ઈ(I,i), છ (chhh)

m………………મ(M)

n……………….ન (n,N),ત(T)

U………………ળ(r,l)

ક્યા આપકો ગુજરાતી લિપિ અન્ય ભારતીઓ ઔર વિદેશીઓકે લિયે લીખનેમેં ઔર શીખનેમેં આસાન નહીં લગતી?

લિપિ ભાષા કા રૂપ હૈ
આઓ ભાષા કો સરલ બનાયેં
આયે સબ કી સમઝ, ઉસી લિપિ મેં લિખવાયેં.

ગુજરાતી લિપિ  કી સુગમતા 

ક્ષૈતિજ લાઇનોં કે બિના અન્ના હજારે કા પત્ર……click……(posted not for political purpose)

    

Learn to write Gujarati Consonants

Learn to write Gujarati vowels

Advertisements

One thought on “મુલાક્ષર……..

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s